Polityka prywatności

w sklepie i na blogu MiniWaste p

Transparentność i bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Chcemy abyś i Ty czuł / czuła się bezpiecznie i komfortowo korzystając z naszej strony. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem oraz operatorem danych osobowych jest MiniWaste Lidia Guzowska ul. Floriana Piotrowskiego 6/5 10-692 OLsztyn NIP: 7441693792. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: miniwaste@miniwaste.pl

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Hosting
  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: LH.pl
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.
  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  kurierzy
  operatorzy płatności
  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Informacje w formularzach
  Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, wysłania Newsletter’a itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 4.  Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu przesyłania Newsletter’a – możemy przetwarzać Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest analizowanie czy zapoznajesz się z naszymi Newsletterami oraz które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej. Ponadto możemy przetwarzać także Twoje dane w postaci dnia i miesiąca Twoich urodzin na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przy zapisywaniu się na Newsletter. Wysyłka Newsletter’a następuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub wycofania Twojej zgody na otrzymywanie Newsletter’a. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter. W każdym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila pod adresem: miniwaste@miniwaste.pl lub klikając w link dotyczący rezygnacji znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.
 5. Logi Administratora
  Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 6. Istotne techniki marketingowe
  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 7. Informacja o plikach cookies
  Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook i Instagram(Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • LH.pl Sp. Z O.O.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Twoje dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
MiniWaste jako Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony Twoich danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez nas do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

GOOGLE ANALYTICS

1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA. 

2. Celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

3. Zbierane dane są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

4. W ramach Google Analytics korzystamy z Funkcji Reklamowych takich jak raporty demograficzne i zainteresowań, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

5. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 

Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2023

Shopping Cart